V Amazonském deštném pralesu má být vysazeno 73 milionů nových stromů


ad8

Není tajemstvím, že Amazonský deštný prales se již desítky let potýká s dramatickým odlesňováním a že zde stromy mizí rychleji, než stihnou vyrůst nové. Nyní se však zdá, že se situace obrací k lepšímu. Brazílie totiž přišla s obrovským zalesňovací projektem.

Tento projekt je součástí plnění závazku vyplývajícího z Pařížské dohody z roku 2015, podle kterého musí Brazílie vysadit obrovské množství nových stromů, nejen nahradit ty, co byly vykáceny. Obecně hovoří tento závazek o 12 milionech hektarů půdy na celé planetě, které musí být opětovně zalesněny do roku 2030. Konkrétně u Amazonského pralesu jde o zalesnění 30 tisíc hektarů půdy do roku 2023, přičemž by mělo být vysazeno asi 73 milionů stromů.

ad9 - 320x100_1

„Osud celé Amazonie závisí na splnění tohoto cíle“, řekl M. Sanjayan, ředitel organizace Conservation International a jeden z brazilských partnerů celého projektu.

Na zalesnění má být použita nová strategie, v rámci které má být na malé ploše vyseto několik stovek druhů semen, přičemž díky přirozené selekci se mají ujmout jen ty nejsilnější druhy, což bude celému prostředí jen ku prospěchu. Povzbudivé je, že toto úsilí o zalesnění velké plochy není jediným projektem na světě. Na vysazování zeleně se velkou měrou podílí také například Čína nebo Inde.

320x100_mobile_2

Sdílejte článek se svými přáteli!
0
2 shares

adform


Zavřít reklamu