Podmínky použití czechstreet.cz

Používáním webových stránek czechstreet.cz souhlasíte s níže uvedenými podmínkami použití. Svůj nesouhlas můžete dát jednoduše najevo tím, že webové stránky nebudete navštěvovat. Následující podmínky používání jsou platné od 1. 7. 2017.

Obecná ustanovení

Provozovatelem stránek je firma Cavixo s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233989 s přiděleným IČ 03575080 (dále jen provozovatel). Obsah a design stránek je chráněn platným autorským zákonem a souvisejícími předpisy v platném znění. Obsah webu czechstreet.cz slouží jako informační kanál. Cílem médií je informovat čtenáře o aktuálním denní v rámci tematicky cíleného obsahu.

Není-li uvedeno jinak, autorem a držitelem autorských práv na obsah stránek je provozovatel. Autory jednotlivých materiálů (článků, testů apod.) a držiteli autorských práv na tyto materiály jsou osoby u těchto materiálů uvedené. Některé informace a materiály jsou převzaty z jiných zdrojů, které jsou uvedeny včetně informací o autorských právech. V případě porušení výše uvedených podmínek, respektive autorského zákona, bude provozovatel vymáhat vzniklé škody prostřednictvím soudní cesty.

Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. automaticky získány, aniž by byly z vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování vašich HTTP požadavků na straně serveru). Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Stejně tak je čtenář oprávněn upozornit na faktické nebo gramatické chyby prostřednictvím emailu šéfredaktora uvedeného v kontaktech tohoto média. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele či podmínek těchto webových stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách.


Zavřít reklamu