24 strhujících faktů o islámu


 1. Islám je arabské slovo, které v překladu znamená „mír“, „bezpečí“ a „poslušnost“. Muslimem je pak „ten, kdo je pokojně odevzdán Bohu“ a stát se jím může člověk jakéhokoli etnického původu.

  (Pixabay.com)
 2. Islám je celistvý způsob života, který se vztahuje ke všem aspektům života: morálnímu, duchovnímu, sociálnímu, politickému, ekonomickému, intelektuálnímu atd.
 3. Na světě v současné době existuje 1,5 miliardy muslimů, což čítá přibližně 1/5 celkové světové populace. Islám je tedy světovým náboženstvím a nevztahuje se k žádnému konkrétnímu národu, barvě pleti či „rase“.
 4. Počet islámských věřících roste ze všech světových náboženství nejrychleji. Původně sice pochází z arabské oblasti, ale až 80% všech přívrženců tohoto náboženství dnes žije mimo arabský svět.
 5. Velké množství evropských pokroků, které se uskutečnilo v době renesance, bylo založeno na nápadech, které sem přinesli muslimové z islámského světa.
 6. Islám, který byl po dobu 600 let zaveden ve Španělsku, sem přinesl mír a stabilitu. Španělské mešity se také vyznačují jedním z nejkrásnějších architektonických designů. Krásnou stavbou je například středověký palác Alhambra.

  (Pixabay.com)
 7. Díky Mohamedovým výrokům o nemocích se během zlatého věku islámu snažili muslimové učinit mnoho lékařských objevů. Během tohoto období tak byl islámský svět v oblasti medicíny velmi pokrokový.
 8. Směr modlitby muslimů býval směrem k Jeruzalému, což bylo později změněno na Mekku.
 9. Mnoho proroctví psaných v Koránu se vyplnilo. Jedním z nich je například proroctví o tom, že Byzantská říše zvítězí v blížící se bitvě nad Peršany. To se jen pár let po tomto proroctví skutečně stalo.
 10. Mohamed nabádal muslimy, aby cestovali po světě za poznáním. Po jeho smrti byl islámský svět v období od 8. – 13. století velmi vyspělý ve vědě, technice, medicíně, matematice, astronomii a umění.
 11. Mekka, Medina a Jeruzalém jsou třemi posvátnými městy islámu.
 12. Korán patří mezi knihy, která se nejčastěji učí zpaměti. Existuje dokonce mnoho muslimů, jejichž mateřským jazykem není arabština, ale umí nazpaměť celý Korán.

  (Pixabay.com)
 13. Prorok Mohamed řekl, že Bůh seslal na zem 124 000 dalších proroků. V Koránu jich je ale zmíněno jen 25.
 14. Od objevení Koránu do něj nebylo zasahováno. Svou vlastní kopii měl i jeden z amerických prezidentů Thomas Jefferson.
 15. Korán oslovuje Boha 99 různými přívlastky. Jsou jimi například: Milosrdný, Vševědoucí, Zdroj Míru, První, Poslední atd.
 16. Korán je nejvíce vysvětlovanou knihou v historii. Existuje tisíce svazků objasňujících jeho myšlenky.

  (Pixabay.com)
 17. Korán je popisován jako studnice vědomostí. Mnoho učenců a myslitelů z něj čerpalo pro svá moudra a životní filosofii.
 18. Islám zdůrazňuje důležitost laskavého chování k vlastním rodičům.
 19. Nejvýznamnějšími ženami islámu jsou: Chadídža (manželka Mohameda), Fátima (dcera Mohameda), Asiya (faraonova manželka) a Marie (matka Ježíše). V Koránu se Bůh zmiňuje, že Marie je tou největší z žen.
 20. Islám je založen na pěti pilířích: vyznání víry, modlitba, almužna, půst a pouť do Mekky.

  (Pixabay.com)
 21. Korán říká, že Bůh stvořil Adama stejně jako Ježíše. Stvořil ho z prachu a pak mu řekl: Buď! A on byl. V Koránu se jejich postavy objevují úplně stejnou měrou.
 22. Islám své učence učí, aby byli laskaví ke svým sousedům – muslimům i nemuslimům. Sousedem je míněna osoba žijící ve vzdálenosti až 40 domů od vlastního bydliště.
 23. Autorem Koránu dle muslimů není Mohamed, ale Bůh.
 24. Islám je jediným náboženstvím, které říká, že pokud se muž nedokáže chovat ke svým ženám spravedlivě, měl by si vybrat pouze jednu z nich.

ad8
320x100_mobile_2

Sdílejte článek se svými přáteli!
0
2 shares

adform


Zavřít reklamu